Innbygging gamle bybro

654D03CF-ED77-4345-BB66-AAF9B497A90E

I år (2020) har Trondheim kommune bygd inn Gamle bybro så den er ikke noe fotomotiv.

En helt utrolig timing. Dette kunne vært planlagt mye bedre.