Olav Tryggvason

OLAV TRYGGVASON Olav Tryggvason var født ca. 968 og døde i slaget ved Svolder i år 1000. Han regnes som Norges første kristne konge, og bygde en kirke i byen

Les videre »

Biskop Sigurd

Biskop Sigurd kom med Olav Tryggvason fra England og var en av hans følgesmenn. Han var den første som kanoniserte en norsk helgen, St. Sunniva. Sigurd er her modellert av

Les videre »

St.Klements

St. Klemens var den 3. biskop i Rom under kristenforfølgelsen. Han skal ha blitt ført ut på havet og senket med et anker om halsen. Engler skal ha laget en

Les videre »

Apostelen Philip

Apostelen Filip var en av de første som valgte å følge Jesus og han blir ofte avbildet med et latinerkors i hendene. Filip skal ha misjonert i Lilleasia. Han er

Les videre »

Apostelen Tomas

Apostelen Tomas, også kalt Tomas Tvileren fordi han hadde vanskelig for å godta Jesu oppstandelse, dro etter legenden til India og etablerte en kirke der. I hånden holder han en

Les videre »

St.Bartolomeus

Apostelen Bartolomeus var fra Kana i Galilea og var en av de som Jesus åpenbarte seg for etter sin død. Han skal også ha vært vitne til himmelfarten. Bartolomeus er

Les videre »

Apostelen Andreas

Apostelen Andreas var bror av apostelen Peter og en av Jesus første følgesvenner. I hendene holder han ett X-formet korst som skal symbolisere korset han ble korsfestet på – derfor

Les videre »

Apostelen Johannes

Apostelen Johannes var den yngste disippelen og skal ha være en av Jesus kjæreste disipler. Statuen er en av de få som stod igjen da restaureringen på Nidarosdomen begynte på

Les videre »

Apostelen Peter

Apostelen Peter var leder for disiplene og bror av apostelen Andreas. På sin misjonsreise kom han til slutt til Roma, der han grunnla den første kristne menigheten. Han ble den

Les videre »

Apostelen Paulus.

Apostelen Paulus regnes sammen med Peter som en av de fremste apostlene. Han deltok i forfølgelsen av de kristne før han ble omvendt og døpt. Han ble den første store

Les videre »

Apostelen Jakob (den eldre)

Apostelen Jakob var bror av apostelen Johannes og er alle pilegrimmers skytsengel. Han ble martyr og legemet hans oppbevares i dag i Santiago de Compostela. Han er her modellert av

Les videre »

Apostelen Simon

Simon var en av disiplene og skal ha vært på Betlehemsmarkene da Jesus ble født og dermed fikk han høre englenes budskap. Han er her modellert av Stinius Fredriksen og

Les videre »

Apostelen Mattues

Matteus var toller før han ble av av disiplene og er av de fire evangelistene. Han skal ha endt sitt liv som martyr i Etiopia. Dette er en av de

Les videre »

Apostelen Jakob d.y.

Apostelen Jakobs mor var halvsøster av jomfru Maria og han var bror av apostlene Simon og Judas Taddeus. Han blir sett på som den første biskop i Jerusalem, og skal

Les videre »

Apostelen Judas

Apostelen Judas Taddeus var en av disiplene og skal ha vært en nær slektning av Jesus. Han skal ha skrevet det siste brevet i det nye Testamentet – derfor framstilles

Les videre »

St.Nicasius

St.Nicasius var erkebiskop i Reims og skal ha blitt halshugget av vandaler på kirketrappen i 407. Skulpturen er rekonstruert fra en torso fra vestveggen før restaureringen. Den er rekonstruert av

Les videre »

St.Denis

St. Denis regnes som Frankrikes skytshelgen og var biskop i Paris. Han ble halshugget på Montmartre (martyrenes fjell) i Paris i 258, og skal ha tatt sitt hode og gått

Les videre »

Frans fra Assissi

Frans av Assisi startet Fransiskanerordenen på 1200-tallet. Her er han modellert i sin munkedrakt av Nic. Schiøll. Statuen er hugd av Johannes Opdahl, og ble satt opp i 1944. Statuen

Les videre »

St.Øystein

Erkebiskop Øystein var en av de store pådriverne for bygging av Nidarosdomen. Øystein ble inspirert av gotikken og katedralen i Canterbury og ønsket å bygge noe tilsvarende i Nidaros. Han

Les videre »

St.Magnus

Dette er St.Magnus.  St. Magnus  er Skottlands nasjonalhelgen. Magnus Orknøyjarl var gjennom sin farmor i slekt med de norske kongene Olav den hellige og Harald Hardråde. 

Les videre »