Nidarosdomen

Norges nasjonalhelligdom

Nidarosdomen

Nidarosdomen, den prektige katedral som er bygd over Hellige Olavs grav ved Nidelvens bredd i Trondheim

Byggingen av Nidarosdomen slik som vi kjenner den i dag, startet da Eystein Erlendsson kom hjem fra eksil i England i 1183.

Den har brent flere ganger, i 1328, 1432, 1531, 1708 og 1719. Den store brannen i 1531 la hele vestskipet i ruiner.

I 1814 definerte regjeringen Nidarosdomen som kroningskirke, men anså den som en skam for landet siden hele vestskipet lå som en ruin, helt uten tak. 

Da Kong Carl Johan ble kronet her i 1818,  ble det på mange måter et vendepunkt for katedralen og byen. Trondheim hadde inntil nå vært en avkrok som ingen gadd å reise til, bortsett fra gjennomreisende på tur til Nordpolen. Med kroningen kom både kongelige, adelige og andre prominente gjester og satte Trondheim på kartet. 

Restaureringsarbeidet startet i 1869, men ble ikke ferdig før i 1969, 100 år etter at restaureringen hadde startet.

I 1869 ble også Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, NDR, etablert.

Flere arkitekter var ansvarlig for den store restaureringen av katedralen, fra Arkitekt Schirmer via Arkitekt ChristieOlaf Nordhagen og Helge Thiis.

Ved 900-årsjubileet for slaget på Stiklestad var skipet gjenreist, men bare noen få vestfrontskulpturer var på plass.  Nidarosdomen har siden Carl Johan ble kronet her i 1818, vært Norges kroningskirke og både kong Haakon, kong Olav og kong Harald, har alle blitt kronet i katedralen.