Nidarosdomen i Trondheim
Vestfronten.

Nidarosdomen, den prektige katedral som er bygd over Hellige Olavs grav ved Nidelvens bredd i Trondheim.

Byggingen av Nidarosdomen slik som vi kjenner den i dag, startet da Eystein Erlendsson kom hjem fra eksil i England i 1183.

Flere arkitekter var ansvarlig for den store restaureringen av katedralen, fra Arkitekt Schirmer via Arkitekt Christie, Olaf Nordhagen og Helge Thiis.

Ved 900-årsjubileet for slaget på Stiklestad var skipet gjenreist, men bare noen få vestfrontskulpturer var på plass.

I 1869 ble også Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, NDR, etablert, og det er NDR som nå har ansvaret for vedlikeholdet av bl.a. vestfronten på katedralen.

Olav Tryggvason

Biskop Sigurd

St. Klements

Apostelen Philip

Apostelen Tomas

Apostelen Bartolomeus

Apostelen Andreas

Apostelen Johannes

Apostelen Peter

Apostelen Paulus

Apostelen Jakob (d.e.)

Apostelen Simon

Apostelen Matteus

Apostelen Jakob (d.y.)

Apostelen Judas

St. Nicaise

St. Denis

Frans av Assisi

St.Øystein

St.Hallvar

Sta.Sunniva

St.Olav

Tro

Håp

Kjærlighet

Profeten Esaia

Engelen Gabriel

Jomfru Maria

Engelen

Adam

Eva

Sannhet

Miskunn

Fred

Rettferd

St.Thorlak

St.Magnus

Biskob Erlend

Patriarken Abraham

Profeten Samuel

Profeten Esaias

Profeten Esekel

Profeten Jonas

Kong David

Kong Josafat

Kong Esekias

Døperen Johannes

Moses

Kong Josias

Kong Usias

Kong Salomo

Profeten Sakarias

Profeten Daniel

Profeten Jeremias

Patriarken Jakob

Profeten Elias

Kristus i Triumf

Dommedag

Korsfestelsen

St. Mikael

For å se hvem hver enkelt statue representerer, holder du markøren  over det røde ikonet
(mobil/brett; legg en finger på ikonet).

Arbeidet med å restaurere vestfronten begynte i 1929. En stor og krevende oppgave. Selve skulpturprogrammet er inspirert av det som man antok var det middelalderske, med en stamme med grener på begge sider på vestfronten. 

Stammen har tre motiver fra Jesu liv:

  • øverst i den avsluttende gavlen opp mot himmelen, Kristofer Leidals Kristus i Trumf 
  • i midten, rett ovenfor Rosevinduet, Stinius Fredriksens Dommedag
  • og nederst, Wilhelm Rasmussens Korsfestelsen.

Wilhelm Rasmussens Korsfestelsen.

Stinius Fredriksens Dommedag

Kristofer Leidals Kristus i Trumf