Kristiansten Festning

Kristiansten festning ligger strategisk på en høyde og vokter over trøndernes hovedstad.

Den ble grunnlagt av Cicignon i 1682 og var et ledd i oppbyggingen etter bybrannen i april samme år. 

Hovedtårnet til festningen ligger i direkte forlengelse av Nidarosdomens lengdeakse. Kristiansten festning var en viktig brikke under svenskenes krig mot Norge i 1718, da de svenske troppene med Carl Gustav Armfeldt i spissen prøvde å innta byen.

De norske troppene, ledet av Vincents Budde, hadde forskanset seg på Munkholmen, festningen og i byen. Svenskene klarte ikke å nedkjempe de norske styrkene, selv om nordmennene var langt færre.

Amtfeldt med styrker trekte seg tilbake da de forstod at slaget var tapt. I grensetraktene traff de på en forferdelig vinterstorm og brorparten av mennene strøk med.

I dag finnes det også en restaurant (Kommandanten) i tilknytning til festningen. Det er en god utkikksplass for å “innta” byen, med Nidarosdomen midt i mot.