St.Magnus

Dette er St.Magnus.  St. Magnus  er Skottlands nasjonalhelgen. Magnus Orknøyjarl var gjennom sin farmor i slekt med de norske kongene Olav den hellige og Harald Hardråde. 

Les videre »