Olav Tryggvason

OLAV TRYGGVASON Olav Tryggvason var født ca. 968 og døde i slaget ved Svolder i år 1000. Han regnes som Norges første kristne konge, og bygde en kirke i byen

Les videre »

Biskop Sigurd

Biskop Sigurd kom med Olav Tryggvason fra England og var en av hans følgesmenn. Han var den første som kanoniserte en norsk helgen, St. Sunniva. Sigurd er her modellert av

Les videre »

St.Klements

St. Klemens var den 3. biskop i Rom under kristenforfølgelsen. Han skal ha blitt ført ut på havet og senket med et anker om halsen. Engler skal ha laget en

Les videre »

Apostelen Philip

Apostelen Filip var en av de første som valgte å følge Jesus og han blir ofte avbildet med et latinerkors i hendene. Filip skal ha misjonert i Lilleasia. Han er

Les videre »

Apostelen Tomas

Apostelen Tomas, også kalt Tomas Tvileren fordi han hadde vanskelig for å godta Jesu oppstandelse, dro etter legenden til India og etablerte en kirke der. I hånden holder han en

Les videre »

St.Bartolomeus

Apostelen Bartolomeus var fra Kana i Galilea og var en av de som Jesus åpenbarte seg for etter sin død. Han skal også ha vært vitne til himmelfarten. Bartolomeus er

Les videre »

Apostelen Andreas

Apostelen Andreas var bror av apostelen Peter og en av Jesus første følgesvenner. I hendene holder han ett X-formet korst som skal symbolisere korset han ble korsfestet på – derfor

Les videre »

Apostelen Johannes

Apostelen Johannes var den yngste disippelen og skal ha være en av Jesus kjæreste disipler. Statuen er en av de få som stod igjen da restaureringen på Nidarosdomen begynte på

Les videre »

Apostelen Peter

Apostelen Peter var leder for disiplene og bror av apostelen Andreas. På sin misjonsreise kom han til slutt til Roma, der han grunnla den første kristne menigheten. Han ble den

Les videre »

Apostelen Paulus.

Apostelen Paulus regnes sammen med Peter som en av de fremste apostlene. Han deltok i forfølgelsen av de kristne før han ble omvendt og døpt. Han ble den første store

Les videre »

Apostelen Jakob (den eldre)

Apostelen Jakob var bror av apostelen Johannes og er alle pilegrimmers skytsengel. Han ble martyr og legemet hans oppbevares i dag i Santiago de Compostela. Han er her modellert av

Les videre »

Apostelen Simon

Simon var en av disiplene og skal ha vært på Betlehemsmarkene da Jesus ble født og dermed fikk han høre englenes budskap. Han er her modellert av Stinius Fredriksen og

Les videre »

Apostelen Mattues

Matteus var toller før han ble av av disiplene og er av de fire evangelistene. Han skal ha endt sitt liv som martyr i Etiopia. Dette er en av de

Les videre »

Apostelen Jakob d.y.

Apostelen Jakobs mor var halvsøster av jomfru Maria og han var bror av apostlene Simon og Judas Taddeus. Han blir sett på som den første biskop i Jerusalem, og skal

Les videre »

Apostelen Judas

Apostelen Judas Taddeus var en av disiplene og skal ha vært en nær slektning av Jesus. Han skal ha skrevet det siste brevet i det nye Testamentet – derfor framstilles

Les videre »

St.Nicasius

St.Nicasius var erkebiskop i Reims og skal ha blitt halshugget av vandaler på kirketrappen i 407. Skulpturen er rekonstruert fra en torso fra vestveggen før restaureringen. Den er rekonstruert av

Les videre »

St.Denis

St. Denis regnes som Frankrikes skytshelgen og var biskop i Paris. Han ble halshugget på Montmartre (martyrenes fjell) i Paris i 258, og skal ha tatt sitt hode og gått

Les videre »

Frans fra Assissi

Frans av Assisi startet Fransiskanerordenen på 1200-tallet. Her er han modellert i sin munkedrakt av Nic. Schiøll. Statuen er hugd av Johannes Opdahl, og ble satt opp i 1944. Statuen

Les videre »

St.Øystein

Erkebiskop Øystein var en av de store pådriverne for bygging av Nidarosdomen. Øystein ble inspirert av gotikken og katedralen i Canterbury og ønsket å bygge noe tilsvarende i Nidaros. Han

Les videre »

St.Magnus

Dette er St.Magnus.  St. Magnus  er Skottlands nasjonalhelgen. Magnus Orknøyjarl var gjennom sin farmor i slekt med de norske kongene Olav den hellige og Harald Hardråde. 

Les videre »

Asylveita

Asylveita går mellom Dronningens gate og Sandgata. 2002: Trondheim Bydrift hadde fått 30 millioner for å legge brostein i veitene i byen. Previous Next

Les videre »

Apotekerveita

APOTEKERVEITA: Rivingen av Søndre gate 6 – for å gi plass til Trondhjems Sparebanks nybygg – begynte med gården mot Apotekerveita, en gård med en mangfoldig historie. Her hadde et halvt

Les videre »

Arkitekt Christies gate

Gaten ligger ved kinoene og fra Prinsens gate til Sverre gate. Arkitekt Eilert Christian Brodtkorp Christie (f.1832) var domkirkearkitekt. Han overtok ansvaret for gjenreisningen av Nidarosdomen etter Arkitekt Schirmer. Christie´s svoger

Les videre »

Bersvendveita

Bersvendveita går fra Kongensgata i sør, til Dronningens gate i nord. BERSVENDVEITA 1975: Gamle Trondhjem holdt til i andre etasje i gården på hjørnet Bersvendveita – Kongens gate. Her hadde

Les videre »

Brattørgata

Brattørgata går fra Søndre gate til Krambugata. Her ligger bl.a. Cafe 3B og den engelske fotballpuben  Three Lions. På hjørnet mot Krabugata, ligger puben Krambua på den ene siden og

Les videre »

Brattørveita

Denne veita består av to veiter som går i kryss. Den ene går fra Søndre gate til Kjøpmannsgata, den andre fra Brattørgata og til Fjordgata. Brattørveita ligger i det som

Les videre »

Brubakken

Denne brakke gata går opp fra Gamle bybro og mot Kristiansten festning. Bakken er veldig bratt og har fått montert en sykkelheis, som den eneste i sitt slag. Populært for

Les videre »

Båhus gata

Båhus gata ligger øverst på Møllenberg. Den går fra Festningsgata i vest til Rosenborgsgata i øst. Navnet kommer fra Bohuslän, som ligger på vestkysten i Sverige. Her ligger Bohus festning

Les videre »

Cissi Kleins gate

Cissi Kleins gate ligger ved Leüthenhaven og rett ved Cissi Kleins plass. Den er ikke veldig lang og ligger mellom Erling Skakkes gate og Hans Hagerups gate. Previous Next Cissi

Les videre »

Credoveita

Kilde: Adresseavisen Foto:Trondheim byarkiv. CREDOVEITA (UKJENT ÅRSTALL): Credoveita går fra Ørjaveita til Fjordgata, og er oppkalt etter slakter Ole Credo. Han bodde i nummer 2 på slutten av 1600-talllet.  Previous

Les videre »

Danielsveita (Hestskitveita)

Kilde: Adresseavisen Foto:Trondheim byarkiv. HESTSKITVEITA 1967: Før den ble kalt Danielsveita og Davidsveita, gikk denne veita mellom Erling Skakkes gate og Kongens gate og ble kalt for Hestskitveita.  Previous Next

Les videre »

Drillveita

Kilde: Adresseavisen  Foto: Adresseavisens fotoarkiv.  DRILLVEITA 1999: En av Trondheim lengste veiter. Strekker seg nord-sør fra Dronningens gate til Kongens gate. Veita er trolig oppkalt etter kornmåler Ole Olsen Drilen

Les videre »

Dronningens gate

Dronningens gate går fra Kjøpmanns gate i øst til St.Olavs gate i vest. “Ladejarlen” Odd Reitan, grunnlegger og innehaver av Rema1000 har i løpet av årene 2016-2019 brukt over 1

Les videre »

EC Dahls gate

Gata ligger i midtbyen, like sør for Leütenhaven og teateret. Den går i en bue fra Erling Skakkes gate til E.C. Dahls stiftelse Erich Christian Dahl (f.1814 d.1882) var en

Les videre »

Elvegata

Elvegata slynger seg langs Nidelva fra Ila ved Erling Skakkes gate, og inn til Sverres gata på Kalvskinnet. Previous Next

Les videre »

Erling Skakkes gate

Gata ligger i midtbyen, ved Leütenhaven. Den går fra Kjøpmannsgata i øst til Voldgata/Elvegata i vest. NTNU Vitenskapsmuseet ligger i Erling Skakkes gate 47, ved hjørnet til  Gunnerus gate. Erling

Les videre »

Gjelvangveita

Kilde: Adresseavisen  Foto: Adresseavisens fotoarkiv.  Gjelvangveita 1972 (GÅ-GÅ VEITA): Noen som husker Gå-gå-veita? Olaf T. Ranum og Steen og Strøm A/S gikk sammen for å bedre bymiljøet med blomster, musikk, benker

Les videre »

Gjeitveita

Kilde: Adresseavisen Foto:Trondheim byarkiv. GJETVEITA CA. 1960: Dronningens gate 36 og 38 blir skilt av Gjetveita, som går nordover til Olav Tryggvasons gate. Previous Next

Les videre »

Hans Hagerups gate

Hans Hagerups gate ligger ved Cissi Kleins plass på Leüthenhaven. Den går fra Kalvskinnsgata og ut til Smedbakken. Hans Hagerup var borgermester og en av Trondheims rikeste menn på 1700 tallet.

Les videre »

Helmer Lundgreens gate

Ligger i midtbyen like ved Elgeseter bro. Den går mellom Arkitekt Schirmers gata til Arkitekt Christies gate. Helmer Lundgreen (født 5. september1815 i Trondhjem, død 27. januar1892 i Trondhjem) var en norsk kjøpmann, bankdirektør og politiker (H). Han var

Les videre »

Hornemannsveita

Kilde: Adresseavisen Foto:Trondheim byarkiv. HORNEMANNSVEITA 1930: Hornemannsveita mot Olav Tryggvasons gate. Veita går fra Krambuveita til Olav Tryggvasons gate. Navnet er gammelt, og henspiller trolig på at kjøpmann og grosserer Henrik

Les videre »