RAVELSVEITA 1963: Veita går fra Prinsens gate til Munkegata. Veita kan være oppkalt etter Ravelsgården (Munkegata 40) eller dennes eier Jacob Revel eller Ravel. Den kan også være oppkalt etter tømmermann Ole Ravert (død 1696) som eide Ravelstuen (Ravelsveita 4). Før bybrannen i 1681 var Ravelsveita en del av Breierveita. På slutten av 1800-tallet var navnet forvanskeliggjort til Rafaelsveita. Foto: Adresseavisens fotoarkiv.