HORNEMANNSVEITA 1930: Hornemannsveita mot Olav Tryggvasons gate. Veita går fra Krambuveita til Olav Tryggvasons gate. Navnet er gammelt, og henspiller trolig på at kjøpmann og grosserer Henrik Horneman (1644 – 1716) eide en bygård i dette området