Vaterlandsveita

Vaterlandsveita går fra Olav Tryggvasons gt. sørover og tar en 90 graders vinkel og ender opp i Jomfrugata. Den krysser Thomas Angells gate vest for  Nordre.

Navnet kommer fra et sumpområde som var ved veita, Vaterland.

Veitenavnet og strøket er veldig gammelt, og er avtegnet på et kart fra 1658. De to Vaterlandsveitene er et minne om et gammelt Vaterland, som nevnes allerede i 1670-årene. Det omfattet partiet omtrent fra Jomfrugata i vest til Nordre gate i øst, mellom Dronningens gate, til litt nord for Olav Tryggvasons gate. I 1670-årene lå hele strøket nærmest utenfor den egentlige bybebyggelsen og de nevnte gatene eksisterte heller ikke.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x