Gata går fra Krambugata til Munkegate.

Den ligger midt i byen og er delvis gågate. Her ligger både hoteller og restauranter i tillegg til alle butikkene. Gata ble anlagt etter storbrannen i Trondheim i 1841, og følger traseen til den tidligere Casperveita. 

Thomas Angell (1692-1767) var en rik ugift kjøpmann fra Trondheim.  Med bakgrunn i en familiefeide, der det ble sagt at hans søster Karen i et familieselskap, glemte å servere herr Thomas sin sedvanlige aftensgrøt, testamenterte hele sin formue til byens fattige. Dette ble den kjente Thomas Angells stiftelse. 

Thomas Angells pengegave var  understøttelse til fattige enker og andre husarme og nødlidende i Trondheim. Etter Thomas´ eget ønske ble pengene delt ut hvert å på hans dødsdag, 19.september. Etterhvert som velferdsstaten skred frem, ble gaven mer og mer overflødig, og forsvant gradvis i 1950-årene.

.

Thomas Angell. Kilde: snl.no