Veien ligger på Sverresborg og går fra Lagmann Lindboes vei til Norrkøpingveien.

Nils Ryjord var aktivt med i gjenreisningen av Nidarosdomen på begynnelsen av 1900-tallet og var Olaf Nordhagens (domkirkearkitekten) sideordnede administrative leder.