strekker seg fra Kjøpmannsgata til Munkegata ved Ravnkloa.