ligger i midtbyen, like sør for Prinsen kino. Den går fra Sverres gate til Arkitekts Christies gate.

Wilhelm Storm (1835–1913) var en norsk zoolog og konservator. Han var bror av Thora Storm som var feminist og skolebestyrer