Kannikestrete er ei veit i Trondheim (Midtbyen, 7013) som går fra Kjøpmannsgata vestover til St. Jørgensveita. Veita går parallelt med Erling Skakkes gate og Bispegata, og ligger på baksiden av Thomas Angells hus.

Ordet som ligger til grunn for navnet, kannik, hørte til en katolsk institusjon. Kannik var betegnelsen på alle geistlige som arbeidet i et bispedømme, et medlem av presteskapet i domkirka – et råd av prester rundt erkebiskopen.

Navnet ble brukt i middelalderen og trolig fram til ca. 1750, på grunn av kannikenes bosetting i eller i nærheten av veita. Allerede i 1768 ble veita omtalt som Bruveita etter Gamle Bybro, som ligger i fortsettelsen på østsiden av Kjøpmannsgata. I 1975 fikk den igjen navnet Kannikestrete. Den ble også kalt Anfinnsveita og Byggmesterveita, etter byggmester Anfinn Jacobsen, som eide en gård her.