eller Stadsing. Dahls gate, eller Staten, som den ofte blir forkortet til, går fra Festningsgata til krysset mellom Gamle Kongevei og Tautragata på Buran.

Gata er oppkalt eller Carl Adolf Dahl som levde fra 1769 til 1819. Han var stortingsrepresentant, eidsvollsmann og byskriver i Fredrikstad. 

Carl Adolf Dahl  f.  31. august  1828, var  byingeniør  i  Trondheim fra  1859 til 1899 . Han var barnebarnet til  Eidsvollsmann Carl Adolph Dahl og sønn av brigade og revisor  Carl Theodor Dahl

Han var født i Idd i Østfold, men kom til Trondheim i 1859 og begynte i den nyopprettede stillingen som stadsingeniør (byingeniør) der.

Han har særlig æren for mudringen og utbyggingen av Trondheim havn, men også for Gamle Bybro (1861), utbyggingen av Trondheims vann- og kloakkanlegg, veg- og brobygging, og elektrisitetsutbyggingen i byen. Dahl har også æren for at jernbanestasjonen, daværende endestasjon for Trondhjem–Størenbanen, ble flyttet fra Kalvskinnet til Brattøra med direkte tilgang til havna. Dette gjorde det også mulig med en felles stasjon med Meråkerbanen

1930 ble han hedret med en statue, utført av Stinius Fredriksen. Den har stått på ulike steder ved jernbanestasjonen i Trondheim. Stadsingeniør Dahls gate i Trondheim er oppkalt etter ham.

Han vært sterkt involvert med lobbyvirksomhet da stortinget i 1900 skulle avgjøre hvor Norges Tekniske Høyskole skulle ligge. Han fikk ikke oppleve at skole stod ferdig i 1910. 

Carl Adolf Dahl døde i 1907.