Repenslagerveita ligger på Leütenhaven og går mellom Prinsensgt og Smedbakken.

Mer vei enn veit. I 1969 åpnet Gluntan egen platebar med automatsenter i Repslagerveita på Leüthenhaven. På åpningsdagen spilte Strindens Promenadeorchester. Repslagerveita danner nå en langside til en parkeringsplass med underjordisk parkeringskjeller, som tidligere har tjenestegjort som Midtbyens rutebilstasjon i perioden 1955 til 1996.

En repenslager er en håntverker som lager tau, trosser og kabler. Å slå tau, betyr i denne sammenhengen å tvinne